15.11. 2006

TELEVIZE NOVA MI VYHROŽUJE


Televize Nova mi vyhrožuje, tvrdí Fero Fenič

Právními kroky pohrozila televize Nova režisérovi a dokumentaristovi Feru Feničovi, pokud ji nepřestane v tisku osočovat z monopolistických praktik a porušování zákona. Nova tak reaguje na Feničovy komentáře v Lidových a Hospodářských novinách o zdržování procesu digitalizace televizního vysílání v České republice. Fenič, jehož televize Febio přišla kvůli žalobě Novy o licenci pro digitální vysílání, považuje dopis advokátní kanceláře najaté Novou za vyhrožování.

  Konkurenční boj, nebo přílišné emoce?

Napjatá situace mezi televizí Nova a Fero Feničem panuje od chvíle, kdy se společnosti CET 21 podařilo zpochybnit výsledek licenčního řízení na šest programových pozic v digitálních multiplexech B a C z letošního dubna. Stačila k tomu jediná žaloba provozovatele televize Nova (celkově výsledek licenčního řízení napadlo pět neúspěšných žadatelů, Městský soud v Praze zatím rozhodl o dvou; v obou případech dal za pravdu žalující straně), takže od 6. září, kdy padl rozsudek Městského soudu v Praze, vydané digitální licence prakticky neplatí. Pro Fera Feniče, jeho plnoformátovou televizi Febio a investora (finanční skupinu Arca Capital) to znamená značnou nejistotu, ne-li úplný krach projektu.

Dva dny po verdiktu soudu zveřejnila Mladá fronta dnes komentář Fera Feniče „S televizí Nova na věčné časy“ (DOC, 36 kB), v němž mimo jiné píše: "Soud přímo symbolicky vyhověl stížnosti TV Nova, která se digitalizaci u nás snaží již dlouhou dobu všemi prostředky zastavit nebo alespoň co nejvíce zpomalit. Co na tom, že soud vyhověl námitkám čistě formálním, každý prostředek je v tomto boji Nově dobrý." A obvinil Novu z čistého kalkulu, jak se zrušením digitálních licencí zmocnit miliardového koláče z prodeje reklamních časů na České televizi, původně určeného pro nové digitální programy. ČT totiž přijde podle zákona od roku 2008 o možnost vysílat reklamu, a peníze vydělané z prodeje reklamních časů se tudíž přesunou ke komerčním stanicím.

  Nova a její bonusy versus konkurence

Feničovo rozhořčení je na místě, i když více než na Novu by se mohl zlobit na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Kvůli jejím nekvalitním formulacím v písemném odůvodnění o udělení/neudělení licencí totiž mohla Nova uspět se svojí žalobou. A žaloba je jediným možným opravným prostředkem proti rozhodnutí RRTV… Na druhou stranu je logické, že se nové televizní stanice ohrazují proti snaze stávajících provozovatelů co nejvíce omezit budoucí konkurenci. "Dvě stávající komerční televize za podporu přechodu na digitální vysílání získaly bonus - další televizní kanál. Když si Nova k tomu připočte svou Galaxii Sport, již dříve, než jí vznikla konkurence, má tři kanály," konstatoval Fenič v MF Dnes.

O další čtyři programy Nova neúspěšně usilovala ve výběrovém řízení. A to tak, že si podala hned osm žádostí: za každý projekt dvě, jednu pro programovou pozici v multiplexu B, druhou pro pozici v multiplexu C. "Bylo tedy rozhodnutí rady tak nespravedlivé, že ji opravňuje k dalšímu destrukčnímu úsilí? Ne, jde jen o blokaci jakékoliv konkurence, ke které se ve všech vyspělých zemích jednotlivé televize stavějí čestně čelem a soubojem kvality svých výrobků - stejně tak, jako to musí dělat každý jiný podnikatel a živnostník. Nova, vystupující vždy tak sebevědomě, však v nekonkurenčním prostředí natolik zlenivěla a o svých produktech asi tak pochybuje, že musí vyhrožovat občanům a protimonopolnímu úřadu řečí komunistické diktatury: s námi na věčné časy - a nikdy jinak," konstatuje Fenič v prvním komentáři k soudnímu rozhodnutí o zrušení digitálních licencí.

  Fenič přitvrzuje: Nova ovládá politiky

První komentář pro MF Dnes vznikl v době, kdy držitelé digitálních licencí předpokládali, že soud jejich oprávnění nezrušil, pouze se domáhá lepšího zdůvodnění od RRTV. Začátkem října ale všem šesti společnostem, které obdržely oprávnění k vysílání v digitálních multiplexech B a C, přišlo písemné vyjádření, které zcela jasně hovořilo o zrušení vydaných licencí. Proces udělování pozic v přechodných digitálních sítích se dostal na začátek. 24. října otiskují Hospodářské noviny komentář Fera Feniče „Opusťme co nejrychleji planetu Nova“ (PDF, 239 kB). Majitel čerstvě zrušené licence pro plnoformátovou televizi Febio v něm píše: "Skoro to vypadá, jako by této zemi nevládli volení politici, ale televize Nova. Právě ona totiž rozhoduje, koho pustí či spíš nepustí na televizní a reklamní trh."

 

Co napsala televize Nova Feru Feničovi

Vážený pane Feniči, obracím se na Vás v zastoupení mého klienta, společnosti CET 21, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322, PSČ 152 52, IČ 458 00 452 (dále jen „CET 21“), a to v souvislosti s obsahem Vašeho článku pod názvem „Vpřed rumunskou cestou digitalizace!“, který byl publikován dne 26. října 2006 v Lidových novinách. Některé Vaše výroky obsažené ve výše uvedeném článku hrubým a zcela neospravedlnitelným způsobem zasahují do práva společnosti CET 21 na ochranu jejího dobrého jména. Celý text zde (PDF, 504 kB).

Fenič si v HN stěžuje, že politici a odpovědní úředníci vidí jediné řešení problému se zrušenými digitálními licencemi v dohodě „všech zúčastněných“. "Četl jsem kvůli tomu vysílací zákon pořád dokola. Ale paragraf, který by říkal, že se nový vysílatel musí dohodnout s vysílatelem stávajícím, ne a ne najít," konstatuje v komentáři Fenič. A pokračuje velmi výstižným shrnutím situace: "Když o současné situaci vyprávím v zahraničí lidem z branže, nechtějí tomu ani věřit. Připadá jim nepochopitelné, jak může stát (prostřednictvím vysílací rady) nejdříve v licencích přikázat šesti firmám, aby do roka začaly vysílat (a musí tedy investovat), a pak jim v polovině příprav (prostřednictvím soudu) zase všechno vzít. Aniž by se tyto firmy dopustily jakéhokoliv porušení zákona."

Xenofobní osten na Adriana Sarbu

Ani na tento komentář ale Nova necítila potřebu reagovat. Jiná situace nastala o dva dny později, když Lidové noviny otiskly komentář s titulkem „Vpřed rumunskou cestou digitalizace!“ (PDF, 250 kB). Jde o vůbec nejotevřenější a nejemotivnější reakci Fera Feniče na situaci vyvolanou úspěchem televize Nova u Městského soudu v Praze. Režisér v něm například nabádá vládu a Parlament, aby se začaly zrušenými licencemi zabývat, protože jinak se všichni občané České republiky stanou rukojmími televize Nova, její estetiky, pohledu na svět a zájmů. "Tento lídr blokace digitalizace nás bude všechny držet v hrsti, dokud bude chtít. Televize Nova má s balancováním na hraně zákona a jeho přizpůsobováním svým zájmům bohaté zkušenosti a zatím vždy uspěla," píše v komentáři Fenič.

"Samozřejmě, nerada, protože vše blokuje jen proto, že hájí zákon (ale pouze pro ni výhodný...). Ten, který sice dokonce psala, ale sama nikdy nedodržovala.Televize Nova na vlastní oči káže morálku - ale jí se netýká. Teď, kdy po lobbingové éře všemocného Vladimíra Železného nastoupili s ještě větší razantností transylvánští kovbojové, čeká českou společnost jednoznačná budoucnost: po české cestě privatizace nastává rumunská cesta digitalizace. Jaká bude? Balkánská: veřejnoprávní Česká televize byla loni zákonem připravena o reklamu, přičemž peníze uvolněné výhradně do komerční sféry měly pomoci rozvoji digitálnímu vysílání, a tedy i možnosti uspět novým televizním stanicím - reklamní balík zhruba jeden a půl miliardy teď bez uzardění shrábne Nova," konstatuje Fenič.

  Nova je „šibal“ a ty je třeba vykázat

Televizi Nova a všechny podobné „šibaly“ je podle Feniče třeba vykázat do patřičných končin - tak jak to jeden její statečný redaktor dokázal v jiné kauze (Janek Kroupa v případě korupce Zdeňka Doležela, bývalého poradce premiéra Jiřího Paroubka). Reakce Novy na poslední Feničův komentář v Lidových novinách na sebe nenechala dlouho čekat. Už 8. listopadu režisérovi píše advokát Jan Andruško z najaté kanceláře Kotrlík, Bourgeault a Andruško a upozorňuje jej na „neoprávněný zásah do dobré pověsti CET 21.“ Dopis se týká posledního komentáře z Lidových novin, přičemž advokátní kancelář varuje Fera Feniče, aby se vyvaroval dalších „lživých, nepodložených a pomlouvačných výroků na CET 21, TV Nova, jejích představitelů a zaměstnanců“:

"Některé vaše výroky obsažené ve výše uvedeném článku hrubým a zcela neospravedlnitelným způsobem zasahují do práva společnosti CET 21 na ochranu jejího dobrého jména. Jedná se o lživé a pomlouvační výroky na adresu TV Nova typu „Televize Nova má s balancováním na hraně zákona a jeho přizpůsobováním svým zájmům bohaté zkušenosti (…)“, „Ten (zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů), který sice psala, ale nikdy nedodržovala.“, „Skoncuje se tím se zlodějnou, která do slušného podnikání nepatří.“, „Je třeba televizi Nova a všechny podobné další „šibaly“ vykázat do patřičných končin (…).“, nemluvě o zarážejících xenofobních a urážlivých výrocích na adresu některých zástupců CET 21 pro jejich národnost, které bych od osoby, jako jste Vy, neočekával."

  Bude se muset Fenič omluvit?

Pokud by Fenič ve svých komentářích pokračoval a opět by napadal Novu, jejího provozovatele, manažery a zaměstnance, advokátní kancelář jej varuje před žalobou na ochranu dobrého jména. "CET 21 využije veškerých zákonem garantovaných prostředků, včetně práva dožadovat se soudní cestou zveřejnění omluvy a náhrady související nemajetkové újmy v penězích, a to i v souvislosti s Vašimi veškerými výroky zveřejněnými za období předcházejícími tomuto dopisu," píše advokát Jan Andruško. Podle Fera Feniče jde o jednoznačný pokus o zastrašování konkurence a vyhrožování: "Nikdy se mně, ani některé z redakcí, kde byl můj názor zveřejněn, nedostalo žádné reakce od TV Nova. Až 8. listopadu 2006 mi její právní zástupci poslali dopis, který nemohu vnímat jinak, než jako výhružný nebo zastrašovací."

Zrušení digitálních licencí na základě žaloby televize Nova a zablokování procesu digitalizace stejnou televizní stanicí považuje Fenič za velkou ztrátu nejen pro velkou část společnosti, ale i pro sebe osobně. "Tato neúnosná situace trvá již měsíce, a stále není na obzoru řešení a ani samotná TV Nova ho nikdy veřejně a konkrétně nenabídla," vysvětluje. "Je zarážející, že instituce, které by mělo záležet na kvalitě demokracie (v jejímž jménu sama často vystupuje) a respektování práva občana na svobodný názor (který sama ve svém vysílání často hájí), vyhrožuje jinému občanovi jen proto, že by se jeho Febio TV mohla stát její konkurenci. Není mi totiž známo, že by TV Nova obdobně postupovala vůči jakémukoliv jinému občanovi jen proto, že jí nekonvenoval jeho názor v jiných médiích," reaguje Fenič na dopis advokáta zastupujícího televizi Nova.

  Obávám se skandalizace, říká režisér

Podle Feniče Nově nevadil žádný jeho názor do doby, než získal licenci pro televizní vysílání. Potvrzuje to prý i fakt, že s ním a jeho studiem Febio tato televize po dva roky spolupracovala a odebírala od něj úspěšný pořad Nová cestománie. "Poté, co jsem začal usilovat o (a nakonec i získal) televizní licenci, ale spolupráci okamžitě ukončila. A nyní se objevila první hrozba," říká Fenič. Nova podle něj mohla jeho „lživé, nepodložené a pomlouvačné“ výroky vyvrátit přímo v médiu, kde byly zveřejněny a dosáhnout tak ochrany svého jména argumenty a prostředky obvyklými pro demokratickou diskusi a český tisk. "Její finanční úspěch z desetimiliardové arbitráže i součastné výhružky další arbitráže ve mně ale vyvolávají otázku o stavu morálky v této mediální instituci, která se zřejmě rozhodla zvýšit své zisky i o zbývající část mých celoživotních úspor jako náhrady související nemajetkové újmy v penězích," píše v reakci na dopis právníků Novy.

 

Reakce Fera Feniče na dopis advokáta TV Nova

Když jsem po licenčním řízení, trvajícím osmnáct měsíců, získal na začátku dubna 2006 pro Febio TV jednu z televizních licencí na digitální vysílání, vnímal jsem to jako vyvrcholení mého celoživotního snažení. I když za patnáct let existence studia Febio, které se zrodilo na zelené louce po „sametové revoluci“, vzniklo přes 1 200 krátkých i středometrážních televizních snímků a vyrostl mezinárodní filmový festival Febiofest, který se stal jednou z největších akcí tohoto typu ve střední Evropě – vznik samostatné televizní stanice Febio TV by byl nejpřirozenějším a největším završením všech mých audiovizuálních snah. Celý text zde (DOC, 28 kB).

Fenič se obává, že vysílací rada pod tlakem Novy z „nějakých důvodů“ neobnoví digitální licenci televize Febio. "Pokud mediálnímu gigantu stojím za takovou pozornost, že mi vyhrožuje, pak by se mohl brzy uchýlit i k dalším krokům, včetně skandalizace mé osoby nebo činnosti. Má k tomu možnosti a vliv jako nikdo jiný, jak dokazuje její dopis, a pracuje s nimi ne podle obvyklých, ale svých vlastních kritérií," dodává. Chování Novy není podle Fera Feniče slučitelné s obvyklou praxí obdobných médií v demokratickém světě. "Je to o to tragičtější, že tak činí instituce, která by si měla respekt získávat nejen svým programem, ale i obranou demokracie, na jejímž základě také vznikla, a může tak působit v České republice," konstatuje majitel televize Febio.

Jan Potůček, www.digizone.cz , 15.11.2006


 
 

16.07.2007
ČESKO POTŘEBUJE NOVÉ TELEVIZNÍ STANICE...
20.06.2007
OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉMU PREMIÉROVI
24.05.2007
BUDE, NEBO NEBUDE VÍCE TELEVIZÍ?
13.02.2007
NOVA A PRIMA DRŽÍ POLITIKY POD KRKEM.
15.11.2006
TELEVIZE NOVA MI VYHROŽUJE
26.10.2006
VPŘED RUMUNSKOU CESTOU DIGITALIZACE!
25.10.2006
OPUSŤME CO NEJRYCHLEJI PLANETU NOVA
25.09.2006
JE TŘEBA POKRAČOVAT V PROCESU DIGITALIZACE - I BEZ NOVY!
08.09.2006
S TELEVIZÍ NOVA NA VĚČNÉ ČASY
31.08.2006
ŘEDITEL LOBBISTA
22.08.2006
NEJPOZORUHODNĚJŠÍ DOKUMENTY FERA FENIČE VYŠLY NA DVD
25.07.2006
FERO FENIČ - NA DVEŘÍCH BUDU MÍT CEDULKU: VIZIONÁŘ.
11.07.2006
TELEVIZNÍ STAVITEL RYBNÍČEK JE V POHODĚ
23.06.2006
RICHARD RYBNÍČEK GENERÁLNÍM ŘEDITELEM FEBIO TV