Evropská unie vydala v roce 2001 Zelenou knihu zabývající se tématem společenské odpovědnosti firem. Tímto tématem se zabývá také OSN, která zahájila iniciativu Global Compact, jejímž cílem je působit na firmy, aby dodržovaly principy odpovědného chování v souvislosti s lidskými právy, životním prostředím, zaměstnanci a etickým podnikáním.

FEBIO TV chce být televizní stanicí, která bude dodržovat nejpřísnější etické zásady. Její spravedlivé a nediskriminující normy chování k veřejnosti a k mediálním či k obchodním partnerům, dodržování demokratických principů a respektování plurality názorů budou prospívat společnosti a lidskému dobru.

Touto důvěryhodností, slušností a seriózností se bude FEBIO TV snažit získat na českém televizním trhu přirozenou autoritu.

FEBIO TV tak chce být po České televizi a TV Prima třetí tuzemskou televizní stanicí, která představí svůj veřejný etický kodex.

Při jeho tvorbě bude vycházet z nejlepší praxe existujících etických kodexů a dalších samoregulačních dokumentů z prostředí uznávaných domácích i zahraničních televizních, novinářských i reklamních institucí.