FEBIO TV chce být komerční kulturní televizí.
Co to znamená? Že bude vysílat za peníze pořady o kultuře? Ne prosím, nikoliv...

Být komerční televizí pro nás znamená být televizí sdělnou, sledovanou. Mít vždy ohled na Vás, na diváky, protože pouze a jedině Váš zájem nás uživí.

Být kulturní pro nás znamená být aktivní : vyvíjet stálou péči a úsilí, cíleně se zajímat o všechno kolem nás, v čem spatřujeme - kvalitu. Tuto kvalitu pak zaznamenat, zobrazit, zprostředkovat jiným ... prostě dále rozmnožovat, sázet, pěstovat...

FEBIO TV chce být televizí malou, energickou, inovativní, tvořivou, dobrodružnou, pestrou, překvapující, odvážnou, hravou a radostnou.

Program bude vycházet ze současných světových trendů, ale ve výsledku bude náš koncept původní.
FEBIO TV bude vysílat seriózní zpravodajství, živou kontaktní publicistiku, pořady životního stylu, pořady dokumentární i pořady typu reality show, kvalitní filmy a seriály, pořady pro menšiny v širokém slova smyslu. Chceme přispět k rozmanitosti televizního obsahu v naší zemi, přinést Vám, divákům, alternativní programovou nabídku.

V našem programovém schématu tedy najdete všechny žánry: od sitcomu přes talk show a cestopis až po zábavný pořad.

Zvláštní pozornost budeme věnovat těm okruhům a tématům, které FEBIO považuje za své tradiční a nejlepší, a ve kterých již dosáhlo nejednoho úspěchu (nebo bylo dokonce průkopníkem, viz např. první investigativní dokumenty z cyklu „OKO“ nebo první česká politicko-společenská satira „Česká soda“):

  • problematice menšin (národnostních, etnických a jiných menšin)
  • filmové a televizní tvorbě s uměleckou ambicí a i z oblastí, které jsou na současných obrazovkách méně zastoupené (např. střední a východní Evropa)
  • alternativnímu humoru a zábavě
  • pořadům kvality života, které umějí ocenit to dobré, co naše doba nabízí
  • osobnostní dokumentární tvorbě (ať už s osobnostmi za kamerou nebo před kamerou), portrétu, cestopisu ...
  • interaktivnímu kontaktu s divákem

Do éteru chceme vstoupit v březnu 2007.
Zpočátku budeme vysílat šestnáct hodin denně a největší pozornost budeme věnovat hlavním vysílacím časům.

Pokud si Vy, naši vážení diváci, rychle nakoupíte digitální set-top boxy, abyste náš program vůbec mohli sledovat, budeme programovou nabídku dále vylepšovat a směřovat k nepřetržitému vysílání po celých dvacet čtyři hodin denně.