25.06. 2006

Je třeba pokračovat v procesu digitalizace - i bez NOVY!


Asociace digitálních televizí (ADT) vyzývá státní instituce, aby v souladu s platnou legislativou České republiky vyňaly televizi Nova z plánů na budoucí digitalizaci televizního vysílání. Z technického hlediska je takový postup možný.

Tím, že TV Nova odmítla přistoupit na technický plán přechodu na digitální vysílání, jasně deklarovala, že o tento druh šíření signálu nemá zájem. Proto vyzýváme příslušné státní orgány, aby nezvýhodňovaly společnost CET 21, s. r. o. ve srovnání se subjekty, které aktivně napomáhají digitalizaci.

Snaha za každou cenu zajistit účast CET 21 s. r. o. v procesu digitalizace a nekritické a neodůvodněné akceptování jakýchkoliv požadavků CET 21 s. r. o. může vést k dlouhodobému zablokování procesu digitalizace v České republice. Svůj negativní postoj k digitalizaci projevila Nova i právním zablokováním udílení nových digitálních televizních licencí.

Asociace digitálních televizí, která sdružuje šest úspěšných uchazečů o tyto licence, považuje postoj Novy za snahu zakonzervovat současné monopolistické rozdělení trhu s televizní reklamou, z něhož Nova již nyní ročně odčerpává 5 až 6 miliard korun (a zrušením reklamy v ČT jí tento podíl ještě naroste). ADT spatřuje v tomto postoji prvky nekalé soutěže a podnikne v tomto směru příslušné kroky.

Zároveň Asociace digitálních televizí (ADT) vyzývá státní instituce, aby urychleně zajistily pokračování procesu digitalizace televizního vysílání a apeluje na zúčastněné subjekty, které mají opravdový zájem na procesu digitalizace (včetně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Parlamentu ČR, České televize a TV Prima), aby umožnily co nejrychlejší zahájení digitálního televizního vysílání, byť by se jednalo o vysílání v omezeném územním rozsahu či vysílání omezené časově.

ADT věří, že i přes nastávající volby do místních zastupitelství a nestabilní politickou situaci budou zájmy občanů upřednostněny před zájmem jednoho podnikatelského subjektu, který nejen absolutním nedodržením podmínek své původní licence potvrdil, jak vnímá naše právní prostředí, ale i významně poškodil české daňové poplatníky. Teď drží jako rukojmí 6 držitelů nových digitálních licenci. Ačkoli tyto subjekty uspěly v nejdůkladnějším výběrovém licenčním řízení v historii ČR, nemohou začít plnit závazky, které udělením licencí přijaly k české společnosti. Její televizní trh tak ani po 17 letech budování demokracie nenabízí pluralitu srovnatelnou s ostatními zeměmi EU.

Prohlášení vydané Asociací digitálních televizí (ADT) na tiskové konferenci 25. 9. 2006


 
 

20.06.2007
OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉMU PREMIÉROVI
15.11.2006
TELEVIZE NOVA MI VYHROŽUJE
25.06.2006
Je třeba pokračovat v procesu digitalizace - i bez NOVY!
08.09.2006
S televizí Nova na věčné časy
25.07.2006
FERO FENIČ - NA DVEŘÍCH BUDU MÍT CEDULKU: VIZIONÁŘ.
11.07.2006
TELEVIZNÍ STAVITEL RYBNÍČEK JE V POHODĚ
23.06.2006
Richard Rybníček generálním ředitelem FEBIO TV
10.04.2006
Udělení licence pro vysílání Febio.tv