10.04. 2006

Udělení licence pro vysílání Febio.tv


Vážený pane predsedo,

Vážení clenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

dovolte mi, abych Vám jménem spolecnosti Televize Febio, s.r.o. podekoval za udelení digitální televizní licence. Vaší duvery  si vážíme a ceníme a vynasnažíme se, abychom ji nezklamali.

Co Vám dnes, krome závazku, jež se stanou soucástí našich licencních podmínek, mužeme prislíbit ? Snad radeji méne než více, neb nesplnených slibu bylo i v oblasti televizního vysílání  prespríliš.

Vynasnažíme se, abychom svým programem prispeli k  rozmanitosti stávající televizní nabídky. Nechceme nutne vysílat stejné typy, formáty a žánry jako ostatní vysílatelé. Zamerujeme se na oblasti, v nichž, jak veríme,  mužeme prinést  kvalitu, alternativu ci inovaci. Páter programu FEBIO TV tvorí porady na bázi dokumentu, paradokumentu, reality show, kvalitní zábavné porady, filmy a seriály a porady pro menšiny v širokém slova smyslu. Budeme rovnež vysílat denní zpravodajské a publicistické porady.

Pokusíme se být komercní kulturní televizí. Být  komercní kulturní televizí však neznamená, že budeme vysílat porady, jež lze ocekávat od televize verejné služby, napríklad porady o umení. Být kulturní znamená  vyvíjet jistou specificky lidskou  aktivitu – péci,  kultivacní ci pestitelské úsilí, zájem o vše kolem nás. Kultura znamená všechno, co by zaniklo, kdyby se o to lidé nestarali. Ten, kdo ji mylne chápe jako dekoraci a jako pouhý prostor pro umení a krásné myšlenky, kdo ji izoluje od reality, ten možná ztrácí svoji  schopnost dávat vecem smysl.

Pokusíme se být televizí odpovednou, jíž je vlastní obcanské chování. Ješte pred zahájením vysílání predstavíme náš etický kodex.

A když už se pokusíme být televizí odpovednou, budeme smet být i televizí radostnou a veselou. Notnou dávku humoru budeme ostatne potrebovat i my sami, abychom nejak zvládli nelehké zacátky našeho vysílání.

Záverem bychom rádi prislíbili, že ac FEBIO znamená FEnicuv BIOgraf,  televize FEBIO TV nebude v žádném prípade televizí jednoho muže. Snažíme se sestavit manažerský tým složený ze silných a respektovaných osobností, pochopitelne velmi odlišných. Už proto, že naší základní strategií je - ODLIŠNOST.

S prátelským pozdravem

Fero Fenic


 
 

20.06.2007
OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉMU PREMIÉROVI
15.11.2006
TELEVIZE NOVA MI VYHROŽUJE
25.06.2006
Je třeba pokračovat v procesu digitalizace - i bez NOVY!
08.09.2006
S televizí Nova na věčné časy
25.07.2006
FERO FENIČ - NA DVEŘÍCH BUDU MÍT CEDULKU: VIZIONÁŘ.
11.07.2006
TELEVIZNÍ STAVITEL RYBNÍČEK JE V POHODĚ
23.06.2006
Richard Rybníček generálním ředitelem FEBIO TV
10.04.2006
Udělení licence pro vysílání Febio.tv