08.09. 2006

S televizí Nova na věčné časy


Český televizní divák má právo být znepokojen. Už se mohl těšit na blízký start vysílání nových televizí, které dostaly licenci k digitálnímu vysílání, a tím i na výrazné rozšíření a zkvalitnění nabídky bezplatných programů. Včerejší rozhodnutí pražského městského soudu však vneslo do celého procesu digitalizace pochybnosti. Je jasné, že na jaře příštího roku nové digitální televize vysílat nezačnou.

Soud přímo symbolicky vyhověl stížnosti TV Nova, která se digitalizaci u nás snaží již dlouhou dobu všemi prostředky zastavit nebo alespoň co nejvíce zpomalit.

Co na tom, že soud vyhověl námitkám čistě formálním, každý prostředek je v tomto boji Nově dobrý. Bylo by samozřejmě naivní se domnívat, že se Nova bude chovat jinak - vždyť každý měsíc odkladu nástupu konkurence jí přináší ohromné zisky. Navíc teď, když parlament s odkazem právě na nástup nových digitálních televizí odebral příjmy z reklamy České televizi, a Nova tedy brzy bude moci plnými hrstmi brát i z tohoto uvolněného jedenapůl miliardového balíku. A jak Nova, které někdejší politici dali bezplatně k podnikání nejširší síť vysílačů, a tím i prioritní vstup do každé domácnosti, dokáže za tyto peníze daňových poplatníků bojovat o „své“ peníze, toho jsme byli svědky už mnohokrát. Třeba ve všeobecně známé arbitráži, při níž jsme my všichni přišli o miliardy…

Jinak nemusí dopadnout ani zrušení licencí, které by mohlo skončit u povinnosti státu uhradit dosavadní vynaložené náklady na přípravu vysílání všech šesti nových držitelů licencí.

Ani jednání o Technickém plánu přechodu na digitální vysílání na Českém telekomunikačním úřadu se neobešlo bez celé smečky právníků, které Nova vyslala místo techniků, protože jí nešlo o nalezení optimálního řešení šíření digitálního signálu, ale o negování a zpochybňování všeho, co by mohlo prospět rychlé a úspěšné digitalizaci, která by přinesla konkurenci. Tady se jí také povedlo vše zpochybnit a oddálit. Zaostávání za ostatními vyspělými zeměmi Evropské unie (ale například i africké Namibie!) se zase jen může prohloubit.

Rozhodnutí soudu staví nové držitele licencí (teď už bývalých) do obtížné situace. Postavit televizi na zelené louce není záležitost týdnů a stojí velké úsilí i ohromné peníze. Zákon stanovil pouhých 360 dní, kdy musíte najít, koupit, upravit a zařídit prostory, ze kterých se bude vysílat, sehnat týmy odborníků, nakoupit techniku, pořady atd. To vše stojí velké prostředky, které investoři museli do projektů vložit. Nyní jsou v nejistotě - a to se již samo výběrové řízení táhlo nebývale dlouho (nejdéle v české televizní historii) a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla až po velice pečlivém zvažování.

Dvě stávající komerční televize za podporu přechodu na digitální vysílání získaly bonus - další televizní kanál. Když si Nova k tomu připočte svou Galaxii Sport, již dříve, než jí vznikla konkurence, má tři kanály. O další čtyři neúspěšně usilovala… Bylo tedy rozhodnutí rady tak nespravedlivé, že ji opravňuje k dalšímu destrukčnímu úsilí? Ne, jde jen o blokaci jakékoliv konkurence, ke které se ve všech vyspělých zemích jednotlivé televize stavějí čestně čelem a soubojem kvality svých výrobků - stejně tak, jako to musí dělat každý jiný podnikatel a živnostník. Nova, vystupující vždy tak sebevědomě, však v nekonkurenčním prostředí natolik zlenivěla a o svých produktech asi tak pochybuje, že musí vyhrožovat občanům a protimonopolnímu úřadu řečí komunistické diktatury: s námi na věčné časy - a nikdy jinak.

Fero Fenič režisér a producent

Nova zřejmě v nekonkurenčním prostředí zlenivěla a chrání se nyní jakýmikoliv prostředky.


otištěno v rubrice NÁZORY
MF DNES / 8.9.2006
 

Ke stažení