Fero Fenič - prezident společnosti

FERO (František) F E N I Č

filmový a televizní režisér, scenárista, producent,
ředitel filmové a televizní společnosti s r.o. FEBIO,
ředitel mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa FEBIOFEST

Narozen ve východoslovenské vesnici Nižná Šebastová, okres Prešov (východní Slovensko), v rodině zemědělců, jako nejmladší z pěti dětí.

Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Prešově (1966-69) studoval tři roky žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1969-72).

V roce 1972 byl přijat na Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze (FAMU), kde v roce 1978 ukončil studium filmové a televizní dokumentární režie. V době studia na FAMU (v roce 1977) absolvoval půlroční studijní pobyt na Centro sperimentale di cinematografia v Římě.

Po roční vojenské prezenční službě (1978-79) v Československém armádním filmu v Praze byl zaměstnán (1979-86) jako režisér Štúdia krátkych filmov Slovenské filmové tvorby v Bratislavě (s výjimkou roku 1984, kdy působil ve Filmovém studiu Barrandov v Praze). V březnu 1986 musel přerušit svou filmovou činnost a opustit Štúdio krátkých filmov pro tzv. "politickou nespolehlivost a protisocialistické smýšlení".

V letech 1986-92 působil ve svobodném povolání. Větší část tohoto období pracoval jako externí turistický průvodce Cestovní kanceláře mládeže (s výjimkou roku 1989, kdy krátce působil, v rámci natáčení svého druhého celovečerního filmu, ve Filmovém studiu Barrandov).

V prosinci 1991 založil svou vlastní nezávislou filmovou a televizní společnost s r.o. FEBIO, která zahájila činnost v březnu 1992 a od 4. dubna 1992 produkuje původní autorskou dokumentární tvorbu. Dosud působí jako její ředitel.

Vedle vlastní autorské a režijní tvorby (cca 30 krátkometrážních snímků, 2 středometrážní a 4 celovečerní: "Džusový román", "Zvláštní bytosti", "Česká soda" a TV film "Brehy nehy") je autorem a vedoucím televizních projektů "GEN", "GENUS", "OKO", "V.I.P. - Vlivní lidé", "ČESKÁ SODA", "OKNO K SOUSEDŮM", "SLOVENSKÉ OKNO", "JAK SE ŽIJE...", "ZPOVĚĎ" a "CESTOMÁNIE".

V roce 1993 založil přehlídku nezávislé filmové, TV a video tvorby FEBIOFEST, která se v průběhu několika let stala největší akcí svého druhu u nás. Od té doby je jejím ředitelem.

Po publicistovi Pavlu Tigridovi se stal druhým nositelem "Ceny 1. června 1953" za společenskou a politickou publicistiku, kterou uděluje město Plzeň "za prosazování demokracie a důslednou obhajobu lidských práv prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize".

V Čechách žije od roku 1972, od roku 1993 je občanem České republiky.

Více informaci na www.ferofenic.cz


PŘEHLED STUDIA:

 • 1957 - 62
  ZDŠ (Základní devítiletá škola), Nižná Šebastová, okr.Prešov, SR, ročník 1 - 5
 • 1962 - 66
  ZDŠ (Základní devítiletá škola), Ľubotice, okr. Prešov, SR, ročník 6 - 9
 • 1966 - 69
  SVVŠ (Střední všeobecnovzdělávací škola), Prešov, Konštantinova ul., SR, ročník 1-3
 • 1969 - 72
  FFUK, Bratislava, SR, Katedra novinárstva, ročník 1-2
 • 1972 - 78
  FAMU, Praha, ČR, Katedra dokumentární tvorby, ročník 1-5
  (z toho rok 1977, leden-červen - Centro sperimentale di cinematografia, Řím, Itálie)

PROFESNÍ DRÁHA:

 • 1978 - 79
  Československý armádní film, Praha, vojín základní vojenské služby ve funkci asistenta režie
 • 1979 - 86
  Slovenská filmová tvorba, Bratislava, SR, Štúdio krátkych filmov, režisér (z toho několik měsíců roku 1984 - Filmové studio Barrandov, Praha, režisér)
 • 1986 - 92
  svobodné povolání /režisér + externí průvodce Cestovní kanceláře mládeže/
  (z toho několik měsíců roku 1989 - Filmové studio Barrandov, Praha, režisér)
 • 1992 - současnost
  Filmová a televizní společnost Febio, s r.o., ředitel, režisér
  Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest, ředitel

ZÁJMY:

 • práce, cestování