Surname *
Name *
 
Occupation and age
Address *
 
Phone *
Fax
 
Email
 
I have this idea / subject for Febio TV:
(Stručně popište téma i se jmény a kontakty na osoby, kterých se týká, nebo rozveďte obsah či námět pořadu ke kterým můžete připojit i svou představu o jejich žánru, formě či realizaci. V případě většího rozsahu lze poslat i jako přílohu na e-mail adresu: info@febio.tv)Tímto uděluji spol. Televize FEBIO s.r.o. (IČ: 27168441) souhlas s případným, časově neomezeným, užitím námětu, podnětu, myšlenky (nápadu), souboru myšlenek, postupu apod. (dále jen "souhlas") v televizních pořadech, a to bez nároku na jakoukoli odměnu (honorář).

Autor uděluje výše uvedený souhlas k případnému užití podle §§ 13 - 18 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, pokud je předmětem souhlasu dílo ve smyslu § 2 autorského zákona.

Autor dále prohlašuje, že na předmětném díle, k jehož užití uděluje souhlas, neváznou žádná práva třetích osob ani jiná omezení s dílem volně nakládat, a nese tak plnou odpovědnost za možné právní následky, pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé.